TanQ-in organiseert voor u de inzet op de expertises die u nodig heeft op uw diverse projecten, waarbij alle administratie uit handen wordt genomen om inefficiëntie te voorkomen en kosten te besparen. 

Project management

De Project Manager is in staat om de juiste resources goed te benutten en de verwachtingen op alle niveaus te managen. Door de resultaten doorlopend te monitoren, kan hij/zij bijsturen en de doelstellingen behalen. Expertise: Budget ontwikkelen en beheren, targetgericht werken.

Project engineers

De technische uitwerking van uw project ligt bij de Project Engineer, hij/zij bepaalt het traject van het doel naar de oplossing. Naast technische kennis voldoende commercieel en financieel inzicht om het totale project te kunnen bewaken. Expertise: Analytisch, communicatief, procesmatig en oplossingsgericht werken.

Toezichthouders

Professionals die over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. Expertise: Druk vacuüm, hogedruk, ademlucht en chemische reiniging.

Werkvoorbereidingen

Bepalen uitvoeringsmethode van het project, volgorde werkzaamheden en het vaststellen van gebruik materieel en uitvoering. TRA en werkvergunningen opstellen. Expertise: Planning, overzicht en administratie.

Allround maintenance

Storingen verhelpen, revisies, verbeteringen en onderhoud uitvoeren aan technische installaties en componenten. Onderhoud voorbereiden en uitvoeren. Expertise: mechanisch, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, besturingstechniek en stoom.

Industriële reiniging

Bij reinigingsactiviteiten die plaatsvinden in de industrie ligt de lat hoog op het gebied van voorbereiding, veiligheid en kwaliteit. Reinigen van opslagvoorzieningen en leidingen. Expertise: Druk vacuüm, hogedruk en chemische reiniging.

Besloten ruimtes

Wanneer het betreden van een besloten ruimte niet kan worden uitgesloten, zijn onze professionals getraind en gecertificeerd om veiligheidsrisico’s op adequate wijze te voorkomen. Expertise: werken met perslucht, mangatwacht, gasmeten.